Stypendia dla uzdolnionych

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM
w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym im. T Kościuszki w Jarocinie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne (nr projektu RPWP.08.01.02-30-0013/17)

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN STYPENDIUM

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5