Konkurs – Poznaj naszego Patrona

Konkurs „Poznaj naszego Patrona. Tajemnice Tadeusza Kościuszki!”
Z okazji 100-lecia nadania imienia Tadeusza Kościuszki naszemu liceum, chcielibyśmy zaprosić młodzież i dzieci ze szkół powiatu jarocińskiego do odkrywania sekretów naszego Patrona. Zmagania konkursowe, które odbędą się 14 marca (dla szkół ponadpodstawowych) i 12 kwietnia (dla szkół podstawowych) objął honorowym patronatem Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
W załączeniu dołączamy szczegółowe regulaminy konkursu, karty zgłoszeniowe oraz zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz publikację wizerunku osób nagrodzonych.

Regulamin konkursu dla SP
Regulamin konkursu dla SPP
Karta zgłoszeniowa
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgoda na publikację wizerunku i danych osobowych osób nagrodzonych