Konto Stowarzyszenia

Bank Spółdzielczy w Jarocinie

Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków
Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie
Nr konta: 04 8427 0009 0020 1683 2000 0001