Odnowienie matury rocznika 1974

Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie

Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie
ABSOLWENCI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. T. KOŚCIUSZKI W JAROCINIE
Matura 1974

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy

Zapraszamy Was na „Uroczystość odnowienia matur po 50. latach”, która tradycyjnie odbywa się w NASZEJ szkole dla tych, którzy opuścili jej mury przed 50- laty i tych, dla których 26 kwietnia będzie dniem rozdania świadectw ukończenia szkoły. To kultywowana przez nas sztafeta pokoleń łącząca wszystkich Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Jarocinie.

Spotkajmy się! Bądźmy znowu razem! 26 kwietnia 2024 r.

Przekażcie tę informację wszystkim z naszego rocznika, z kimkolwiek macie kontakt. . Prześlijcie nam (za ich zgodą ) dane kontaktowe: telefon, e-mail. Niezwłocznie zgłaszajcie swój udział do organizatorów.

Proponowany program uroczystości:

od 11.00   Spotkanie w Auli szkoły, odbiór materiałów, spotkanie z dyrektorem szkoły, wychowawcami i nauczycielami, możliwość zwiedzenia szkoły.

12.00        Msza św. w kościele p. w. Chrystusa Króla (osoby, które nie będą chciały uczestniczyć we mszy św. mogą kontynuować zwiedzić szkołę, salę tradycji, obejrzeć kroniki szkolne, tabla klasowe itp.).

13.00        Uroczyste wręczenie dyplomów odnowienia matury i świadectw, akademia (sala gimnastyczna LO)

17.00        Uroczysty obiad, czas na wspomnienia i rozmowy (Restauracja „Słoneczna” ul. Aleja Niepodległości w Jarocinie).

Koszty uczestnictwa:
– opłata zjazdowa – 100 zł
– opłata zjazdowa + obiad i spotkanie towarzyskie przy muzyce -300 zł

Kwotę należy wpłacić na konto Stowarzyszenia nr: 04 8427 0009 0020 1683 2000 0001 Bank Spółdzielczy z dopiskiem „Zjazd 50-lecie, imię i nazwisko (również panieńskie, rocznik i klasa) w terminie do 20 marca 2024 r.

Osoby kontaktowe:

Klasa A    Tomasz Ratajski tel. 502 092 465, comandor@poczta.onet.pl

Klasa B    Romuald Wójcik tel. 882 610 888, 1974rwlo19@wp.pl
Maria Przybylska (Szymczak) tel.796 10 80 39

Klasa C    Maria Nowak (Gozdowska) tel 503 486 171,ela.mnowak@onet.eu
Arleta Woźniak tel. 509 213 661,

Klasa D   Aleksandra Fischbach (Dudek) tel. 601 554 999, aleksandra@fischbach.pl
Maria Wojciechowska tel. 785 270 394

Klasa E   Emil Magnowski tel. 508 568 240, emilmagnowski@wp.pl

Zarząd Stowarzyszenia
Wychowanków i Absolwentów Gimnazjum
i  Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki
w Jarocinie