Absolwenci

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Profesorowie, Absolwenci i Wychowankowie Liceum Ogólnokształcącego!

W 2019 roku nasza Szkoła, dla jednych Państwowe Gimnazjum, dla innych Liceum Ogólnokształcące, dla jeszcze innych Zespół Szkół Ogólnokształcących, której od początku, nieprzerwanie patronuje Tadeusz Kościuszko, obchodzić będzie swoje 100-lecie.

Przyjęliśmy z Dyrekcjami Liceum i Niepublicznego Gimnazjum, jako Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego, że główne obchody będą miały miejsce 14 września 2019 r. Nakreśliliśmy wstępny plan działania, który pozostaje otwarty, bo chcielibyśmy, aby Ci z nas, którzy przeczytają tę informację, podzielili się z nami swymi przemyśleniami, by przesłali nam swe pomysły, by wzbogacić te doniosłe obchody, ale także by zechcieli podzielić się tą wiadomością z koleżankami i kolegami, którzy na co dzień nie korzystają z Internetu.

Stwórzmy łańcuch wzajemnego powiadamiania. Będzie to również istotne w miesiącach bezpośrednio poprzedzających uroczystość. Nie przewidujemy bowiem wysyłania powiadomień indywidualnych do Absolwentów Szkoły. Od nas samych zależy dotarcie z informacją do każdego z zainteresowanych.

Czytaj więcej