Dokumenty do pobrania


Dokumenty administracyjne

Wniosek o przyznanie nagrody Starosty Jarocińskiego / Przewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego
Dokument w formacie PDF pdf

Uchwała nr LXVIII/394/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe i sportowe
Dokument w formacie PDF pdf

Wniosek o udzielenie stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
Dokument w formacie Word word
Dokument w formacie PDF pdf

Druk wniosku o usprawiedliwienie pdf
Regulamin usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień pdf 
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej  word
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej pdf

Kwestionariusz osobowy