Witamy w naszym liceum!

Rekrutacja 2021

Od 9 lipca komisja rekrutacyjna odbierać będzie komplet dokumentów kandydatów do klas I naszego liceum. Dokumenty to: świadectwo ukończenia klasy VIII, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, życiorys i 2 zdjęcia legitymacyjne oraz kartę zdrowia. Jeśli nasza szkoła to twój pierwszy wybór można podać od razu oryginały dokumentów. Komisja przyjmuje dokumenty w dniach od 9 lipca do 14 lipca w godz. 9:00 do 14:00.
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 22 lipca 2021 r.

Harmonogram rekrutacji >>>


Zarządzenie nr 4/2021
Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Jarocini
e
z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie organizacji pracy szkoły od dnia 17.05.2021 do 28.05.2021 r.

Treść dokumentu >>>


Zarządzenie nr 21/2020
Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Jarocini
e
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia warunków i sposobów przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego, poprawkowego i sprawdzianu umiejętności i wiadomości… [i in.]

Treść dokumentu >>>


Zmiany dotyczące egzaminu maturalnego 2021
Treść dokumentu >>>


Organizacja pracy szkoły w trybie zdalnym
Treść dokumentu >>>


Zarządzenie Nr 14/2020
Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Jarocinie z dnia 19 października 2020 r.

w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu   kształcenia    w    związku    z   dalszym    zapobieganiem,    przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Treść zarządzenia


CZASOWE OGRANICZENIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

W związku z sytuacją epidemiologiczną w powiecie jarocińskim oraz na podstawie decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej informuję, że od poniedziałku 19.10.2020 r.  na czas nieoznaczony  nastąpi czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły.

W tym okresie nauka we wszystkich oddziałach odbywać się będzie w formie kształcenia na odległość.

Marek Tyrakowski – dyrektor szkoły


Wniosek o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników szkolnych w 2020 r. „WYPRAWKA SZKOLNA”


Zarządzenie Dyrektora Liceum 7/2020 w związku z wystąpieniem epidemii

Procedury zapewniania bezpieczeństwa w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. T. Kościuszki w Jarocinie w związku z wystąpieniem epidemii


Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Jarocinie to szkoła z wieloletnią tradycją. W 2019 roku obchodziliśmy 100-lecie powstania.

Czytaj więcej

Współpraca z uczelniami