Hymn i sztandar szkoły

Hymn

muzyka: Alfons Kowalski
tekst: Jolanta Smolińska

Z młodości swojej jesteśmy dumni.
Jak słońce jest ona wesoła.
Na naszym sztandarze słowo praca
Splecione jest ze słowem szkoła.

Uczniowska brać do żartów skora
To my jarocińscy żacy.
A że nie zawsze na uśmiech pora,
Stajemy chętnie do pracy.

Codziennie gwaru pełniejsze mury
Świadkami są naszych osiągnięć,
Z dnia na dzień czystsze są w nas kontury
idei i planów i dążeń.

Uczniowska brać do żartów skora
To my jarocińscy żacy.
A że nie zawsze na uśmiech pora,
Stajemy chętnie do pracy.

Nas uczysz szkoło jak być Polakiem.
Jakimi iść mamy drogami.
Aby nie zboczyć z Kościuszki szlaku
By w parze szły chęci z siłami.

Uczniowska brać do żartów skora
To my jarocińscy żacy.
A że nie zawsze na uśmiech pora,
Stajemy chętnie do pracy.

Sztandar