Oferta edukacyjna na rok szkolny 2024/2025

Oferta LO nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie na rok szkolny 2024/2025

KlasaI przedmiot rozszerzonyII przedmiot  rozszerzonyIII przedmiot rozszerzony
do wyboru
Przedmioty punktowane przy rekrutacji
1 A  j. angielskibiologiachemiabiologia, chemia
lub
II język obcybiologia, II język obcy
 
1 Bj. angielskimatematykafizykafizyka, informatyka
lub
geografiageografia, II język obcy

Powstanie klas o danym profilu lub rozszerzeniu przedmiotu zależne będzie od ilości chętnych.