Patron szkoły i medal patrona

Patron szkoły – Tadeusz Kościuszko

Zespół Szkół Ogólnokształcących kultywuje tradycje związane z patronem szkoły poprzez organizowanie obchodów Dnia Patrona Szkoły powiązanych z konkursem wiedzy o Tadeuszu Kościuszce oraz uroczystym ślubowaniem klas pierwszych. Odbywa się to zawsze w rocznicę przysięgi Tadeusza Kościuszki na krakowskim rynku. Szkoła posiada swój hymn, do którego słowa oraz muzykę stworzyli absolwentka i profesor liceum. Jest on śpiewany podczas wszystkich uroczystości szkolnych. Lekcje wychowawcze w klasach pierwszych rozpoczynają się z zapoznaniem sylwetki patrona szkoły i nauką hymnu.

W szkole, w widocznym miejscu znajduje się gablota poświęcona Tadeuszowi Kościuszce. Przedstawiciele Rady Uczniowskiej biorą udział w Ogólnopolskim Maratonie Matematycznym Szkół im. T. Kościuszki w Turku. Ważnym elementem tradycji szkoły jest działalność Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum, które inicjuje wiele ważnych wydarzeń np. spotkania z ciekawymi absolwentami, odsłonięcie tablic poświęconych pamięci znanych absolwentów i profesorów szkoły, nadanie salom lekcyjnym imion postaci ważnych w historii szkoły. Od kilku lat w tradycji liceum funkcjonuje uroczystość odnowienia ślubowania absolwentów sprzed 50 laty połączona z rozdaniem świadectw ukończenia szkoły. Co pięć lat w szkole organizowane są zjazdy absolwentów związane z obchodami kolejnych rocznic powstania szkoły. Odbywają się zawody sportowe imienia Anzelma Kubickiego, profesora liceum, krzewiciela kultury fizycznej. Stowarzyszenie funduje również nagrody dla najlepszych maturzystów. Tradycją szkoły stało się również przyznawanie stypendium imienia ks. Antoniego Banaszaka, pierwszego absolwenta szkoły, fundowane jest ono przez członka rodziny tego absolwenta.

O Patronie inaczej – film autorstwa uczniów Naszego Liceum!

Medal Patrona Szkoły

Tradycją liceum jest przyznawanie najlepszym uczniom Medalu Patrona Szkoły. Obecnie Medal Patrona Szkoły przyznawany jest uczniom (absolwentom), którzy przez trzy lata nauki w liceum otrzymywali świadectwo z wyróżnieniem i zachowanie wzorowe oraz na egzaminie maturalnym uzyskali z trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym średni wynik co najmniej 80%.

Kandydatów do Medalu Patrona Szkoły wyłania kapituła, przyznanie odbywa się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, która podejmuje stosowną uchwałę. Wręczenie następuje na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 1 września. Pierwsi absolwenci otrzymali medal w 1975 roku. Medal zaprojektował rzeźbiarz Wacław Lalewicz.