Samorząd Uczniowski LO

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący: Filip Wojciechowski – kl. 3d

Zastępca: Kornel Lewandowski – kl. 2b

Skarbnik: Jan Leopold – kl. 2c