Szkoła

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie to szkoła z wieloletnią tradycją. W 2019 roku obchodziła 100-lecie powstania liceum ogólnokształcącego.

Stworzyliśmy bardzo dobre warunki do nauki. Szkołę wyróżnia doskonała baza dydaktyczna: pełnowymiarowa sala gimnastyczna z widownią i zapleczem, mała sala gimnastyczna, kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią i tartanową bieżnią. Młodzież uprawiająca sport może także korzystać z zajęć na pływalni i szkolnych kół sportowych Szkoła dysponuje dwiema pracowniami komputerowymi, a także nowoczesną czytelnią – centrum multimedialnym. W całej szkole jest bezprzewodowy dostęp do Internetu.

Bogatą tradycję, potwierdzoną ciągłymi sukcesami, ma chór szkolny. Młodzież może pogłębiać swoją wiedzę w przedmiotowych kołach zainteresowań (Klub Teatralny, Klub Filmowy, Szkolny Klub Sportowy, Gazetka Szkolna „Lont”).

Szkoła osiąga wysokie wyniki w nauczaniu, efektem czego jest udział w olimpiadach przedmiotowych oraz wysoki procent absolwentów dostających się na różne kierunki studiów.

Uczniowie biorą udział w projektach, naukowo-badawczych współpracując ze szkołami wyższymi. Biorą udział w zajęciach klas patronackich: chemii, biologii, historii, fizyki.

W szkole prowadzone są zajęcia z 5 języków obcych. Języka francuskiego, rosyjskiego i języka hiszpańskiego można uczyć się w grupach międzyoddziałowych.

Przy szkole działa Stowarzyszenie Absolwentów Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki, które współuczestniczy, m.in. w organizowaniu odbywających się co pięć lat zjazdów szkoły.

Atmosfera panująca w szkole jest wspaniała i wytwarza więź między uczniami a gronem pedagogicznym, którego ponad 90% to absolwenci tej szkoły. Kadra szkoły to w większości nauczyciele dyplomowani, posiadający uprawnienia egzaminatora przedmiotów maturalnych.

Szkoła bierze udział w wielu projektach wojewódzkich i ogólnopolskich. Co roku prawie 100% maturzystów zdaje egzamin maturalny.