Antoni Banaszak – Pierwszy Absolwent Naszej Szkoły w r. 1922

Dzieło życia
Kim był?

 • Synem Ziemi Jarocińskiej ze światłej, wielopokoleniowej rodziny rolników
  • głęboko przywiązanej do ziemi i polskości
  • o tradycjach walki z Prusakami
 • Charyzmatycznym kapłanem
  • o niezachwianej wierze i – wybitnej inteligencji w pracy dla innych
 • Liderem, przywódcą, nowoczesnym menadżerem
  • o silnej, wytrwałej, odpowiedzialnej osobowości
  • miał wybitne talenty organizacyjne
  • umiał kierować wspólnotami ludzkimi: – polskimi, – międzynarodowymi
 • znał języki: niemiecki, francuski, łacinę, grekę
 • działał z rozmachem, długofalowo; – na pierwszym miejscu zawsze stawiał dobro człowieka

Czego dokonał?

 • w 1939 r był już rektorem Prymasowskiego Seminarium Duchownego w Gnieźnie
 • udało mu się przeżyć 5 lat obozów: Dachau i Gusen; – miał szczęście, ale i wolę przetrwania
 • zbudował od podstaw Polskie Seminarium Duchowne w Paryżu
  • przez 40 lat sam zdobywał fundusze na jego utrzymanie, w UE i USA
  • przez 40 lat kierował nim jako rektor
  • seminarium dostarczyło wykształconych absolwentów dla Polonii w UE
  • i wykształconych kapłanów dla Polonii (po doktoratach) w UE
 • wspomagał finansowo i materialnie katolików w PRL, KUL, itd.
 • był łącznikiem pomiędzy ks prymasem Wyszyńskim i Watykanem
 • Był łącznikiem pomiędzy kręgami Polonii krajów Europy zachodniej i USA
 • Współpracował z trzema papieżami: Janem XXIII, Pawłem VI i Janem Pawłem
 • był ścisłym współpracownikiem prymasa Wyszyńskiego.

Warto przeczytać:
1. Antoni Banaszak – Dzieło życia, in: GJ, 9 kwietnia 1999
https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/422395/edition/399502/content
https://www.wbc.poznan.pl/Content/399502/download/


2. Antoni Banaszak – Człowiek i syn ziemi jarocińskiej, in: GJ, 30 kwietnia 1999
https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/422402/edition/399505/content
https://www.wbc.poznan.pl/Content/399505/download/