Europejski Festiwal Science on Stage

Categories: Szkolne newsy
Posted on:

W 2018 roku na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu odbył się 11. Ogólnopolski Festiwal Nauki Przyrodnicze na Scenie. W festiwalu tym uczniowie LO Nr 1 im. T. Kościuszki w Jarocinie prowadzeni przez panią mgr Wiesławę Idziak zajęli II miejsce w kategorii eksperymentów i demonstracji zjawisk. Festiwal, który oprócz platformy wymiany doświadczeń i poprawy jakości nauczania wyłonił polską delegację na europejski festiwal Science on Stage w 2019 roku w Cascais w Portugalii. Międzynarodowe Jury tego festiwalu zaakceptowało projekt mgr Wiesławy Idziak do przedstawienia na Festiwalowym forum obejmującym delegacje z 37 krajów, łącznie ok. 450 nauczycieli.
Od 30 października do 4 listopada 2019 roku Pani mgr Wiesławy Idziak reprezentowała Polski na tym festiwalu, który MEN uznało za projekt strategiczny, a Pani Minister A. Zalewska objęła swoim patronatem. Uczestnictwo w tym festiwalu pozwoliło zaprezentować europejskim nauczycielom polskie bogate doświadczenia dydaktyczne  oraz zapoznać się z podobnymi doświadczeniami w innych krajach. Udział pani W. Idziak w towarzyszących festiwalowi licznych warsztatach i seminariach umożliwił poznanie koncepcji dydaktycznych nauczycieli z innych krajów.
Wdrożenie wymiany doświadczeń nauczycieli przedmiotów przyrodniczych 37 krajów przyczynia się do wzrostu efektywności nauczania w całym kraju.