Żegnamy Naszego Przyjaciela – Andrzeja Kunza

Categories: Szkolne newsy
Posted on:

„Są chwile, by działać i takie, kiedy należy pogodzić się z tym, co przynosi los…” A. Einstein

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi Andrzeja Kunza. Żegnamy Naszego Przyjaciela, oddanego swojej pracy.

Profesor Andrzej Kunz w 1985 r. został Zastępcą Inspektora Oświaty i Wychowania Miasta i Gminy Jarocin. Podczas wykonywania tej pracy uczył w Naszym Liceum fizyki. W 1988 r. został Wicedyrektorem Szkoły. Pełnił tę funkcję aż do przejścia na emeryturę w 2006 r. Aktywnie działał w Stowarzyszeniu Absolwentów i Wychowanków Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie.

Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja, pracownicy,
emerytowani nauczyciele,
uczniowie i absolwenci
Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie