XI Ogólnopolski Festiwal Nauki „Science on Stage”

Categories: Szkolne newsy
Posted on:

W dniach 21-22 września na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu odbył się
11 Ogólnopolski Festiwal Nauki Przyrodnicze na Scenie (krajowy etap Europejskiego Festiwalu Science on Stage).
Celem festiwalu jest:
• ukazanie wkładu nauk przyrodniczych, matematyki i informatyki w budowanie wiedzy społeczeństwa o otaczającym nas świecie i upowszechnianie rezultatów tych nauk,
• uświadomienie uczestnikom festiwalu roli nauk przyrodniczych, matematyki i informatyki w rozwoju nowoczesnych technologii,
• zademonstrowanie ciekawych i kreatywnych działań uczniów w zakresie zdobywania wiedzy z dziedziny przedmiotów przyrodniczych, matematyki i informatyki.
W festiwalu mogli brać udział demonstratorzy oraz nauczyciele i uczniowie wszystkich typów szkół z całej Polski. Łącznie w festiwalu uczestniczyło ponad 400 osób.
Uczestnicy konkursu prezentowali własne działania w trzech kategoriach konkursowych:
• demonstracje zjawisk  – 39 zespołów,
• działania artystyczne związane z naukami przyrodniczymi (przedstawienia teatralne, kompozycje muzyczne, fotografie, rysunki, wiersze itp.) – 16 zespołów,
• prezentacje multimedialne dotyczące osiągnięć nauk przyrodniczych, matematyki i informatyki – 48 prezentacji
Uczniowie naszej szkoły: Piotr Łowczowski, Nikodem Walczak oraz Kacper Nowak w kategorii demonstracji zjawisk zajęli II miejsce w konkursie.
W swoim wystąpieniu przedstawili działanie łuku elektrycznego i towarzyszących im zagrożeniom w przemyśle, życiu codziennym i przyrodzie.