Wydawanie świadectw maturalnych 2020

Categories: Szkolne newsy
Posted on:

W związku z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego  wręczanie świadectw dojrzałości odbywać się  będzie według ustalonego harmonogramu godzinowego we wtorek – 11.08.2020 r.

Wszystkich obowiązują zasady bezpiecznego zachowanie się w warunkach epidemii (właściwe odległości, maseczki, rękawiczki, własne długopisy do podpisywania dokumentów).