Współpraca z Wydziałem Chemii UAM

Categories: Współpraca z Wydziałem Chemii UAM
Posted on:

Już czwarty rok z kolei, w naszej szkole funkcjonuje klasa akademicka pod patronatem Wydziału Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Nasi uczniowie mogą dzięki temu uczestniczyć w wielu zajęciach laboratoryjnych, warsztatach i Już czwarty rok z kolei, w naszej szkole funkcjonuje klasa akademicka pod patronatem Wydziału Chemii Uniwersytetu im. A. wykładach na UAM, prowadzonych przez wykładowców akademickich, co jest okazją do poszerzania wiadomości i rozwijania zainteresowań chemicznych oraz kształcenia umiejętności badawczych. Młodzież naszego liceum nawiązuje także kontakty z rówieśnikami z poznańskich szkół i studentami Wydziału Chemii. Uczniowie biorą udział w Sympozjach Chemicznych w XVI LO i Akademiach Projektów Chemicznych w VIII LO w Poznaniu, gdzie z powodzeniem konkurują z młodzieżą z innych szkół objętych patronatem UAM.

Od roku szkolnego 2009/2010 do ubiegłego roku, braliśmy też udział w projekcie unijnym Wydziału Chemii UAM pt. „Poczuj chemię do chemii”. Niestety, ze względu na brak środków unijnych, jego realizacja została zakończona. Dzięki uczestnictwu w tym projekcie uczniowie naszej szkoły mogli zapoznać się z korzyściami wynikającymi z podjęcia studiów na tzw. kierunkach zamawianych. Ponadto, co roku ponad trzydziestoosobowa grupa osób zainteresowanych chemią, uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych na pracowniach Wydziału Chemii.