Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Categories: Informacje dla rodziców, Szkolne newsy
Posted on:

Stypendium przyznawane jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych, studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

2 warunkiem otrzymania stypendium jest złożenie w odpowiednim Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu wniosku o przyznanie stypendium w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie. Szczegóły w załączniku.

Pobierz załącznik

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły do 17 września 2015 r. do godz. 15:00.