Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW 2015/2016

przewodniczący
zastępca przewodniczącego
skarbnik
sekretarz
komisja rewizyjna
Nr konta Rady Rodziców

Bank Spółdzielczy w Jarocinie
26 8427 0009 0023 2733 4000 0001

Rada Rodziców
I Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie

Na powyższe konto można również wpłacać składki.
Tytułem: Składka na RR – imię i nazwisko ucznia, klasa