Współpraca z Wydziałem Historycznym UAM

historia

Rok szkolny 2016/2017

SUKCESY   HISTORYKÓW!

15 marca2017 r. Jakub Biernacki  z klasy 2C i Eryk Kula  z 1D wzięli udział w etapie wojewódzkim Olimpiady Solidarności. Jakub zajął piąte miejsce, uzyskując 48 punktów. Zabrakły  mu zaledwie 2 punkty do przejścia do etapu ogólnopolskiego.

W tym samym dniu troje uczniów naszego liceum wzięło udział w  II Gnieźnieńskich Igrzyskach Akademickich z zakresu cywilizacji zachodniej organizowanych przez Instytut Kultury Europejskiej UAM. Po dogrywce Mikołaj Małecki z klasy1 D zajął 4 miejsce i  otrzymał wyróżnienie. W igrzyskach uczestniczyło 57 uczniów  z całej Polski.

 

 

 

 

Spektakularny sukces Weroniki i Krzysztofa!

17 marca 2017r.Weronika  Przewoźniak i Krzysztof Bochna z klasy 3b pokonali w finale V Wielkopolskiego Konkursu Historycznego „Marszałek Józef Piłsudski” dziewięć drużyn z Wielkopolski. Po raz trzeci z rzędu  zajęli 1 miejsce w tym konkursie. W III edycji w roku szkolnym 2014/2015 również zdobyli 1 miejsce, podobnie w roku szkolnym 2015/2016.  W bieżącym  roku szkolnym byli również  bezkonkurencyjni.

Warto dodać, że w  I edycji konkursu 2012/2013 uczniowie naszego liceum też zdobyli 1 miejsce. Zatem  w  5 edycjach  Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Marszałek Józef Piłsudski” aż  cztery razy zwyciężyli uczniowie naszego liceum. „LO Jarocin górą” -mówili organizatorzy i uczestnicy konkursu.

 

 

 

 

Patrycja Krokos z klasy II D zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”. O wynikach zadecyduje praca konkursowa, którą  Patrycja napisała i którą szkoła przesłała do Delegatury Okręgowej w Poznaniu (o zasięgu wojewódzkim).

 

 

 

 

 

26 i 27 września uczniowie wraz z nauczycielami wzięli udział w X edycji „Powtórki przed…” Tym razem tematem przewodnim wykładów i warsztatów był „Rozwój chrześcijaństwa na przestrzeni wieków”.

Uczniowie wysłuchali wykładów :

 • prof. dr hab. Kazimierza Ilskiego „Chrześcijaństwo w starożytności”,
 • prof. dr hab. Józefa Dobosza „Co wiemy o chrzcie Mieszka I”,
 • prof.dr hab. Przemysława Matusika „Chrześcijaństwo a maszyna parowa. Miedzy sekularyzacją  a odrodzeniem 1789-1914”,
 • dr Konrada Białeckiego „Polityka wyznaniowa PRL”.

Tradycyjnie w poszczególne dni zajęć uczniowie wzięli udział w wybranych przez siebie warsztatach źródłoznawczych, a nauczyciele w warsztatach metodycznych: Formy współpracy nauczycieli z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz Formy współpracy nauczycieli z Muzeum Początków Państwa Polskiego na Ostrowie Lednickim.

14 grudnia 2016r.

 

 

 

 

Nauczyciel historii D. Durczak-Karlińska wzięła udział w konferencji naukowo-dydaktycznej na UAM „Dziedzictwo reformacji w Wielkopolsce”.

 

Efekty współpracy:

 • uczniowie, także nauczyciele poznają najnowsze osiągnięcia nauki historycznej,
 • uczniowie rozwijają swoje zainteresowania historyczne,
 • niektórym  z nich kontakt z pracownikami UAM daje  możliwość sprecyzowania swoich pasji i zainteresowań,
 • udział uczniów w warsztatach kształtuje ich umiejętności pracy  z materiałami źródłowymi, co jest wymagane na maturze z historii.

W ramach współpracy uczelnia także oferuje określone formy doskonalenia nauczyciel.


Rok szkolny 2015/2016

23 i 24 września 2015 r. dwadzieścioro uczniów klas humanistycznych (drugich i trzecich) wzięło udział w IX edycji wykładów i warsztatów z historii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Powtórka przed…” Temat wiodący wykładów i warsztatów: Swojskość i obcość-społeczeństwa wielokulturowe na przestrzeni wieków.

Uczniowie mieli możliwość wysłuchać następujących wykładów:

 • Swojskość i obcość w realiach życia społecznego oraz polityki doby Rzeczypospolitej szlacheckiej(prof.dr hab. Michał Zwierzykowski),
 • Wyprawy krzyżowe a problem swojskości i obcości( prof. dr hab. Zdzisław Pentek),
 • „Pochmurni Kościuszkowie” i „ciężcy” Anglicy. Wzajemne odkrywanie się Polaków i Anglików w czasach Wielkiej Emigracji (prof. dr hab. Kazimierz Marchlewicz),
 • Swoi i obcy w wieku nienawiści (prof. dr hab.Tomasz Schramm).

Każdy uczeń w danym dniu zajęć wziął również udział w dwóch wybranych przez siebie warsztatach źródłoznawczych, które uczą interpretacji tekstów źródłowych.

Uczelnia zorganizowała nie tylko ciekawe  zajęcia dla uczniów .Pomyślała o nauczycielach i przeprowadziła dla nich warsztaty metodyczne: 23 września: Herby – źródła niedocenione. O sensach i bezsensach interpretacji historycznych (dr Igor Kraszewski), 24 września o zasadach pisania pracy badawczej uczniów biorących udział w  Olimpiadzie Historycznej.

4 marca 2016 roku w auli  szkolnej wykład pt. „Żołnierze wyklęci” wygłosił P. Łukasz Szkudlarski, student pracujący w Kole Naukowym Wydziału Historycznego. Wykład bardzo zainteresował uczniów,  ponieważ prelegent miał rekwizyty, takie jak menażki, elementy umundurowania żołnierzy wyklętych.


Rok szkolny 2014/2015

17 grudnia 2014 r. została  podpisana umowa o współpracy I LO im. T. Kościuszki z Instytutem Historii UAM w Poznaniu. W imieniu  władz uczelni umowę podpisał prorektor UAM, prof. dr hab. Zbigniew Pilarczyk, w imieniu organu prowadzącego szkołę starosta powiatu jarocińskiego, Pan Bartosz Walczak oraz dyrektor naszego liceum, Pan Tomasz Kosiński.

Do końca roku szkolnego 2014/2015 nie doszło do bliższej współpracy w ramach tzw. klasy akademickiej, ponieważ był to czas  przeniesienia Wydziału Historycznego z budynku przy ul. Niepodległości do nowego budynku Collegium Historicum na Campus Morasko. Wstępnie został nakreślony plan  oczekiwań  edukacyjnych ze strony szkoły i podane propozycje uczelni.

Zobacz efekty współpracy – prezentacje multimedialne!

Warto poznać historię swojej „Małej Ojczyzny”.