Współpraca z Wydziałem Biologii UAM

biologia

Odwiedziny Kamila Ślachciaka

Pierwszego października odwiedził nas absolwent naszej szkoły, który ukończył profil biol-chem – Kamil Ślachciak – student weterynarii.

W kilku słowach przybliżył nam swoją historię i przygodę z weterynarią. Kamil ma przed sobą ostanie pół roku studiów na uczelni, jednakże może się pochwalić sporym doświadczeniem. Był na praktykach w wielu krajach, m. in. w Wielkiej Brytanii i Turcji.

Został zaproszony, aby pomóc nam przeprowadzić sekcję zwłok gołębia i kury. Zobaczyliśmy na własne oczy narządy wewnętrzne tych zwierząt i ich podobieństwa. Systematyka kury i gołębia jest filogenetyczna, czyli opiera się na pokrewieństwie. Tworzą drzewo monofiletyczne, czyli pochodzące od jednego przodka. Dowiedzieliśmy się, że dzięki sekcji zwłok można rozpoznać i zidentyfikować choroby organizmu. Okazało się, iż kura była patologiczna, ponieważ posiadała guzki nowotworowe na jelicie cienkim. Nauczyliśmy się, że najlepsza wiedza to ta, która opieramy na praktyce, ponieważ dzięki niej możemy łatwiej zrozumieć teorię.


Współpraca z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza – Wydział Biologii w roku szkolnym 2014/2015

01Współpraca dotyczy wielu płaszczyzn. Wyjazdy na wykłady czy warsztaty na UAM.

Wykłady i warsztaty prowadzone powadzone w naszej szkole przez doktorantów, magistrantów Wydziału Biologii.

Wykład prowadzony przez Natalię Olejnik – doktorantkę na Wydziale Biologii

Wykład prowadzony przez Macieja Jędrzejczaka.

02Oto jedna z relacji: 9 grudnia bieżącego roku mieliśmy okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat reliktów. Tego dnia przyjechali do naszej szkoły Natalia Olejnik (absolwentka naszego liceum) i Maciej Jędrzejczak. Poprowadzili zajęcia, naktórych nie tylko dowiedzieliśmy się nowych rzeczy, ale mieliśmy także okazję się wykazać, wykonując zadania w grupach.

Całość składała się z dwóch części: najpierw każda z sześciu grup otrzymała trzy obrazki. Mieliśmy wybrać, który organizm przedstawiony na fotografii jest reliktem. Dowiedzieliśmy się, że relikt to „coś z minionej epoki, coś, co przetrwało w niezmienionej formie, coś szczątkowego oraz coś rzadkiego”. Mimo pozorów, nie było to łatwe zadanie. Często dopiero po licznych konsultacjach z naszymi gośćmi i po dwóch nieudanych próbach wreszcie poprawnie wytypowaliśmy. Jednak to nie było najtrudniejsze. Trudniejszym zadaniem okazało się udowodnienie, dlaczego akurat ta roślina lub dlaczego akurat to zwierzę jest reliktem. W ten sposób rozpoczęła się druga część zajęć.

03Do wykorzystania mieliśmy tylko nabytą podczas spotkania wiedzę oraz pomoc prowadzących. Końcowy efekt nas zaskoczył. Pomimo, ze nie posiadaliśmy dostępu do internetu, potrafiliśmy wykorzystać zapamiętane informacje w praktyce i trafnie argumentowaliśmy nasze wybory. Dodatkowo przekonaliśmy się, że praca w grupie przynosi korzyści i warto jest dzielić się swoją wiedzą z innymi.

Podsumowując, warsztaty uznajemy za bardzo udane. Sposób przedstawienia wiadomości o reliktach w ten sposób zdecydowanie nam odpowiadał. Nie były to nudne wykłady czy nieprzydatne zajęcia, na których z pewnością każdy uczeń liceum miał okazje być nie raz, a świetnie wykorzystany czas, zmuszający nas do myślenia. Oczywiście pozytywnego.


Olimpiada Biologiczna

Olimpiada Biologiczna stawia sobie za cel wspieranie uczniów wybitnie uzdolnionych o zainteresowaniach przyrodniczych poprzez rozbudzanie ich zainteresowań, stworzenie im możliwości współzawodnictwa z rówieśnikami w celu uzyskania celującego wyniku na egzaminie maturalnym. Od wielu lat naszą szkołę reprezentują uczniowie w etapie okręgowym Olimpiady Biologicznej. Udział w olimpiadzie jest poprzedzony wykonaniem pracy badawczej na wybrany przez ucznia temat. Praca ta jest dwukrotnie oceniana: przez nauczyciela biologii, a następnie przez recenzenta UAM z Wydziału Biologii. Uzyskanie odpowiednio wysokiego wyniku z pracy umożliwia przystąpienie do kolejnego etapu w którym uczeń prezentuje swoją wiedzę.

W bieżącym roku szkolnym do I etapu szkolnego Olimpiady Biologicznej przystąpili: Anna Grembowska – uczennica klasy IIa i Łukasz Przymus – uczeń klasy IIIb, których opiekunem jest Maria Jezierska-Szyba
oraz Krzysztof Kotowski – uczeń klasy IIIa, którego opiekunem jest Patrycja Adamkiewicz. Bardzo wysokie wyniki uzyskane przez uczniów pozwoliły na zakwalifikowanie się ich do II etapu OB, gdzie również bardzo dobrze reprezentowali szkołę. Decyzją Komisji Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej przy Zarządzie Polskiego Przyrodników im. Kopernika Łukasz Przymus został zakwalifikowany do zawodów III stopnia – centralnych XLIV OB i znalazł się tym samym w gronie najlepszych uczniów w Polsce. Gratylacje! Kryś z klasy IIa zajęły II miejsce.