Patronat Politechniki Poznańskiej

W styczniu 2015 r. zostało podpisane porozumienie między Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie i Politechniką Poznańską dotyczące patronatu uczelni nad grupą uczniów klasy z rozszerzeniem matematyczno-fizyczno- informatycznym. Celem patronatu jest umożliwienie uczniom pogłębiania zainteresowań dotyczących edukacji matematyczno-fizycznej.
Politechnika Poznańska umożliwi uczniom korzystanie z oferty naukowo-dydaktycznej uczelni oraz wszechstronny rozwój intelektualny poprzez kontakt z kadrą naukowo-dydaktyczną i studentami politechniki Poznańskiej.

DSC00183

182

Porozumienie umożliwia uczniom udział w zajęciach (wykładach otwartych i warsztatach) organizowanych przez Politechnikę Poznańską oraz w miarę możliwości zapewnienie pomocy i nadzoru merytorycznego uczniom Klasy patronackiej przez pracowników i doktorantów (warsztaty, wykłady, pokazy). Porozumienie umożliwia organizowanie wspólnych przedsięwzięć studentów działających w instytutowych kołach naukowych i uczniów Klasy patronackiej jak: wizyty studyjne, konferencje, festiwale i inne.

W ramach patronatu uczelni uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wykładach otwartych „Sekrety fizyki”.
W dniu 9 stycznia młodzież ubrała udział w wykładzie „Fale akustyczne czyli co łączy lekarza, inżyniera i nietoperza, 30 stycznia – „Czy światło ma symetrię”