Konkurs – ”I Ty możesz zostać ratownikiem”

Categories: Szkolne newsy
Posted on:

Konkursu Pierwszej Pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

”I Ty możesz zostać ratownikiem”

Celem konkursu było promowanie zasad udzielania pierwszej pomocy wśród uczniów szkół średnich poprzez:

  • pogłębianie wiedzy uczniów nt. współczesnych zagrożeń życia i zdrowia oraz sposobów udzielania pomocy poszkodowanym,
  • zapoznanie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji w zakresie przywracania funkcji oddechowej i krążeniowej,
  • pokaz użycia defibrylatora zewnętrznego w NZK (nagłe zatrzymanie krążenia)

Uczestnicy: 3 – osobowe zespoły młodzieży. Każda szkoła mogła wytypować jedną drużynę. Organizatorem była Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego z Dąbrowy Górniczej, współorganizatorem I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie

Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna w postaci testu dotyczyła zagadnień z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz promocji zdrowia.

W części praktycznej 3-osobowy zespół musiał udzielić pierwszej pomocy w trzech zadaniach (możliwe sytuacje: zranienie, oparzenie, złamanie kończyny, utrata przytomności, podtopienie, porażenie prądem, ciało obce w organizmie)

Komisja konkursowa wyłoniła zwycięską drużynę na podstawie zliczenia ilości punktów uzyskanych podczas odpowiedzi ustnej oraz realizowanych zadań zespołowych.

W konkursie wzięło udział dziewięć reprezentacji szkół. Wszystkie zespoły otrzymały nagrody i wyróżnienia. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie, drugie miejsce – drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Jarocinie, trzecie miejsce – drużyna z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej. Nasze LO zajęło miejsce siódme.

Konkurs uświetnił pokaz współpracy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie ze służbami ratownictwa medycznego w sytuacjach zdarzeń losowych.