III Powiatowy Konkurs Krasomówczy

Categories: Szkolne newsy
Posted on:

Po raz trzeci już w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie młodzi mówcy mogli sprawdzić swoje oratorskie umiejętności i siłę oddziaływania na publiczność. W III Powiatowym Konkursie Krasomówczym wzięły udział trzyosobowe zespoły reprezentujące szkoły ponadgimnazjalne powiatu jarocińskiego: I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie oraz Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach. Konkurs składał się z dwóch części. W pierwszej przedstawiciele drużyn wygłosili wcześniej przygotowane przemówienie, którego tematem był cytat z Prymasa Polski, Kardynała Augusta Hlonda: „Wolno swój naród więcej kochać, nie wolno nikogo nienawidzić”. Następnie po wylosowaniu z puli tematów związanych z wolnością drużyny już w trakcie trwania konkursu przygotowywały drugie przemówienie, które również wygłoszone zostało publicznie. Celem konkursu było tym razem nawiązanie do 100-lecia niepodległości Polski, stąd motywem przewodnim stała się właśnie wolność. Ponadto w każdym konkursie krasomówczym niezmiennie chodzi o zwrócenie uwagi młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego i rozbudzenie zamiłowania do pięknego, sugestywnego mówienia. Komisja złożona z nauczycieli – przedstawicieli wszystkich szkół oceniała koncepcję rozwinięcia tematu, konstrukcję wypowiedzi, jasność i logiczność formułowanych myśli, płynność oraz poprawność wyrażania się, bogactwo języka i jego barwność, sugestywność wypowiedzi.

Publiczność zgromadzona w auli liceum żywo reagowała na wystąpienia uczestników konkursu – przyszłych polityków, dziennikarzy, prezesów firm, menagerów czy księży. Okazuje się bowiem, że młodzi ludzie całkiem nieźle radzą sobie z publicznymi wystąpieniami, potrafią wykorzystać wiele argumentów i środków służących perswazji, zwłaszcza że udział konkurs poprzedzony był uczestnictwem w warsztatach krasomówczych przeprowadzonych przez dr Beatę Udzik, doradcę metodycznego języka polskiego, pomysłodawczynię konkursu.

23 kwietnia 2018 roku w auli i bibliotece I LO w Jarocinie, gdzie uczestnicy przygotowywali drugie przemówienie, panowała atmosfera uczciwej rywalizacji na argumenty i słowa, choć w przemówieniach nie zabrakło też poczucia humoru czy ironii. Zwycięzcami krasomówczych zmagań okazali się przedstawiciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych nr 1. Drugie miejsce zajęła drużyna z I LO, a trzecie uczniowie z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach. Nagrody ufundował i wręczył Starosta Jarociński Teodor Grobelny.