Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.
Pobierz dokument >>>

Od 9 lipca komisja rekrutacyjna odbierać będzie komplet dokumentów kandydatów do klas I naszego liceum. Dokumenty to: świadectwo ukończenia klasy VIII, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, życiorys i 2 zdjęcia legitymacyjne oraz kartę zdrowia. Jeśli nasza szkoła to twój pierwszy wybór można podać od razu oryginały dokumentów. Komisja przyjmuje dokumenty w dniach od 9 lipca do 14 lipca w godz. 9:00 do 14:00.
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 22 lipca 2021 r.