Formularz zgłoszenia na zjazd absolwentów

  Dane absolwenta  Adres zamieszkania
  Kontakt

  Zgłaszam:

  udział w Zjeździe Absolwentów (opłata org., wydawnictwo, pamiątki, obiad) - 100 zł/osoba
  udział w Balu Absolwenta - 150 zł/osoba
  udział w Zjeździe i Balu Absolwenta - 250 zł/osoba

  Ważne!
  Wpłat należy dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie
  nr 47 8427 0009 0020 1683 2000 0003
  w terminie do 01.09.2019 r. z dopiskiem: „Opłata zjazdowa”.

  Przyjmuję do wiadomości, że wniesiona opłata zjazdowa nie podlega zwrotowi nawet w przypadkach losowych
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych przy organizacji Zjazdu Absolwentów