Dzień Edukacji Narodowej

Categories: Szkolne newsy
Posted on:

W środę 13 października -po rocznej przerwie spowodowanej pandemią – licealiści ze swoimi nauczycielami obchodzili Dzień Edukacji Narodowej.
Przy wejściu do auli każdy z pedagogów otrzymał słodki upominek ze spersonalizowanym wierszykiem przygotowanym przez Samorząd Uczniowski.
W trakcie oficjalnej części głos zabrali: dyr. Marek Tyrakowski, starosta Lidia Czechak i przewodniczący Rady Rodziców Kasper Ekert. Podsumowując miniony rok dyrektor M. Tyrakowski podziękował gronu pedagogicznemu za ogromne zaangażowanie w pracę w czasie trudnego roku nauki zdalnej. Mimo pandemii dzięki nowoczesnym technologiom działał w naszej szkole samorząd i koło wolontariatu. Nie sposób wymienić wszystkich dzięki, którym wiele akcji się udało, wiele wydarzeń się odbyło i wyniki matur były bardzo dobre.
Trzem wyróżnionym nauczycielom: Danucie Durczak – Karlińskiej, Małgorzacie Frąckowiak i Tomaszowi Tomalakowi Marek Tyrakowski wręczył upominki. D. Durczak – Karlińska odznaczona przez Prezydenta RP Złotym Medalem za długoletnią służbę otrzymała miniaturkę szabli bojowej: „kościuszkówkę”, a M. Frąckowiak i T. Tomalak (nagrody starosty) – T-shirty profili zgodnych z ich specjalizacją, czyli humanistycznego i matematyczno-fizycznego.
Następnie duża grupa pedagogów odebrała nagrody z rąk dyrektora.
Część artystyczna, przygotowana przez Iwonę Florczyk, Hannę Przybylską i Agnieszkę Sobczak, składała się z występu chóru, występów solowych i zespołowych oraz scenki teatralnej.