Stulecie szkoły – LO Jarocin

Stulecie szkoły

100 lat – 30 września 1919 – 30 września 2019


Obchody Roku Kościuszki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie

ILO im. T. Kościuszki w Jarocinie uroczyste obchody ROKU 2017 JAKO ROKU TADEUSZA KOŚCIUSZKI rozpoczęło w DNIU PATRONA, tj. 24 marca 2017roku. Wówczas uczniowie klas pierwszych i drugich metodą dramy poznali życie i działalność T. Kościuszki, następnie obejrzeli o nim film (wg scenariusza i w reż. Z. Brunarskiej), który już w lutym nakręciła grupa uczniów z klasy II C. Film opowiadający o Kościuszce inaczej można obejrzeć na stronie internetowej szkoły. W marcu uczniowie klas pierwszych wzięli również udział w konkursie na „Album o Patronie.”
Szkoła realizowała projekt edukacyjny „Śladami Tadeusza Kościuszki”. Projekt zakładał wyjazd chętnych uczniów do Krakowa – Racławic – Połańca oraz do Muzeum Panoramy Racławickiej we Wrocławiu. Udało się zorganizować w czerwcu 2017r. wyjazd do Muzeum Panoramy Racławickiej, gdzie uczniowie mogli dokładnie poznać przebieg zwycięskiej bitwy pod Racławicami w czasie insurekcji kościuszkowskiej.
W bieżącym roku szkolnym została wykonana ogólnoszkolna gazetka „Tadeusz Kościuszko w zbiorach filatelistycznych”. W poszczególnych salach lekcyjnych uczniowie wykonali gazetki poświęcone Patronowi naszej szkoły. Uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych została wzbogacona prezentacją multimedialną poświęconą Tadeuszowi Kościuszce oraz piosenkami: „Ballada o Kościuszce” L. Makowieckiego i „Hej Tadeuszu Kościuszko” A. Fiali.
Poza tym na lekcjach historii i lekcjach wychowawczych odbywają się pogadanki o Kościuszce.

 

„100 spotkań za 100-lecie szkoły” – Monika Feltzke (z d. Barcińska)

„100 spotkań za 100-lecie szkoły” – Jolanta Kucharzak