„100 spotkań za 100-lecie szkoły” – Jolanta Kucharzak

Categories: Szkolne newsy
Posted on:

Kolejne spotkanie z absolwentką odbyło się w środę 6 czerwca. Z licealistami spotkała się radca prawny i mediatorka Jolanta Kucharzak, która maturę zdała w 1981 roku. Po ukończeniu studiów prawniczych przez wiele lat pracowała w Warszawie, m.in. dla ministrów pracy czy zdrowia. Aktualnie zajmuje się edukacją prawną. Jest współautorką programu edukacyjnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu „Szkoła bliższa prawu”, współautorką „Poradnika edukacji prawnej” dla szkół ponadgimnazjalnych i autorką programów popularyzujących edukację prawną i mediacje w szkole. Pracuje również jako edukator w zakresie prawa w szkole. Jest pomysłodawczynią i koordynatorem działań Wielkopolskiego Centrum Mediacji Szkolnej, Rówieśniczej i Oświatowej oraz twórczynią wielkopolskiej sieci szkół pracujących metodą mediacji.

Na spotkaniu obecne były dyrektor Bronisława Włodarczyk i wychowawczyni gościa Elżbieta Michalska.

Wspominając czasy licealne J. Kucharzak opowiadała o swoich nauczycielach, dzięki którym mogła realizować różne pasje i aktywności. Pasje językowe m.in. dzięki zaangażowaniu prof. T. Gibasiewicza (j. łaciński), prof. E. Krzak (j. rosyjski) i prof. B. Włodarczyk (j. francuski). Osobne podziękowania gość skierowała do prof. L. Paluszkiewicz, która pomagała rozwijać miłość do języka polskiego.

J. Kucharzak studiowała w czasie stanu wojennego. To były wyjątkowy okres w historii Polski. Po studiach przez 20 lat pracowała jako prawnik w różnych instytucjach państwowych i ministerstwach. Po powrocie do Wielkopolski zajęła się edukacją prawną i mediacją. Jej zdaniem znajomość prawa jest równie ważna jak biologia czy matematyka. Jednym elementem tej edukacji prawnej jest mediacja, jako – alternatywna do sądu – metoda rozwiązywania sporów.

Na koniec przypomniała jedną z sentencji prof. Gibasiewicza: „Przez trudy do gwiazd” życząc licealistom, by przez trening szacunku do siebie i do innych docierali do gwiazd. „Z taką myślą się z wami rozstaję” – powiedziała.