Rekrutacja 2020-2021 – zmiana terminów

Categories: Szkolne newsy
Posted on:

Rekrutacja 2020/2021

Uprzejmie informujemy, iż Minister Edukacji Narodowej w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadził zmiany dotyczące postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
Nie ma już zastosowania harmonogram rekrutacyjny ogłoszony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (Zarządzenie nr 110.1.8.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.)
Nowe terminy i harmonogram zostaną podane zaraz po ogłoszeniu przez Ministra Edukacji Narodowej. Wtedy też uruchomiony zostanie elektroniczny formularz rejestracyjny do naszej szkoły oraz podany adres, na który należy przesłać podanie.
Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listy przyjętych i nieprzyjętych podane będą do publicznej wiadomości na stronach internetowych szkoły w zakładce „Rekrutacja”
Nie przewiduje się w tegorocznej rekrutacji postępowania uzupełniającego.
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia, wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej i rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji wynosi 3 dni.
Informacje podane Państwu zostały opublikowane dnia 30 kwietnia 2020 r., na stronach WKO w Poznaniu.
Prosimy śledzić informacje na stronie szkoły .

Dorota Andrzejewska – przewodnicząca komisji rekrutacyjnej