Matur czas nam nastał…

Categories: Szkolne newsy
Posted on:

W piątek 27 kwietnia 2018 r. zabrzmiał po raz ostatni dzwonek szkolny dla klas maturalnych, kończących w tym dniu swoją trzyletnią naukę w naszej szkole. Jak co roku uroczystość została połączona z uroczystością odnowienia egzaminu dojrzałości po 50-latach. Spotkały się dwa pokolenia – rocznik matury 1968 oraz 2018, ale emocje, jakie tym spotkaniom towarzyszyły były podobne.

Uroczystość zaszczycili starosta powiatu jarocińskiego pan Teodor Grobelny, proboszcz parafii Chrystusa Króla ks. Rafał Sobieraj przewodniczący Rady Powiatu pan Jan Szczerbań, prezes Stowarzyszenia Wychowanków i Absolwentów naszego liceum pan Andrzej Frąckowiak, pani prof. Wanda Krzemińska – bratanica pierwszego absolwenta naszej szkoły ks. Antoniego Banaszaka oraz przewodniczący Rady Rodziców pan Jarosław Tomaszewski.

Dyrektor szkoły pan Marek Tyrakowski wręczył szanownym Jubilatom dyplomy odnowienia matur, a w imieniu absolwentów rocznika 1968 głos zabrała  pani Liliana Waliszka.

Następnie dyrektor szkoły wręczył nagrody i statuetki najlepszym uczniom w nauce, udzielającym się społecznie w samorządzie szkolnym i akcjach wolontariatu, śpiewającym w chórze szkolnym oraz najlepszym sportowcom.

Wszyscy życzyli uczniom najlepszych wyników na maturze, dobrego wyboru kierunku studiów, spełnienia marzeń oraz tego, jak na końcu swojego przemówienia stwierdził dyrektor szkoły, co w życiu najważniejsze „bądźcie po prostu dobrymi i uczciwymi ludźmi”.

 

Fotorelacja z uroczystości zakończenia roku przez klasy III oraz odnowienia matur po 50 latach.

Fotografia (c) Paweł Grzegorzewski LO Jarocin 2018