IV Powiatowy Konkurs Krasomówczy

Categories: Szkolne newsy
Posted on:

W IV Powiatowym Konkursie Krasomówczym, który odbył się w naszej szkole w czwartek 28 listopada, udział wzięły trzyosobowe drużyny z 4 szkół ponadpodstawowych powiatu jarocińskiego: ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP-B w Tarcach i naszego liceum. Cele konkursu to m.in. zwrócenie uwagi młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego, rozbudzenie zamiłowania do pięknego, sugestywnego mówienia oraz kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli.
W pierwszej części przedstawiciel każdej z drużyn w ciągu 5 minut prezentował uprzednio przygotowane wystąpienie nawiązujące do hasła przewodniego: „Teraz, gdy już nauczyliśmy się latać w powietrzu jak ptaki, pływać pod wodą jak ryby, brakuje nam tylko jednego: nauczyć się żyć na ziemi jak ludzie.” (George Bernard Shaw).
Następnie drużyny losowały temat przemówienia, które wygłaszali w drugiej części konkursu. Na przygotowanie wystąpienia mieli 60 minut.
Jury, w skład którego wchodzili nauczyciele w poszczególnych szkół, postanowiło przyznać GRAND PRIX drużynie z ZSP Nr 1 (Natalia Grygiel, Aleksandra Komorska i Marcin Musiela) za przemówienie na temat słów W. Myśliwskiego z „Traktatu o łuskaniu fasoli”: „Ale najlepiej tak w las pójść i niczego nie zbierać, o niczym nie myśleć. [Ja] i las”. Pierwsze miejsce zajęła drużyna naszego liceum (Julia Andruszkiewicz, Joanna Gola, Weronika Szymczak). Uczennice przygotowały przemówienie dot. zdania: „Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem”(Stefan Wyszyński). Przyznano również dwa drugie miejsca: ZSP Nr 2 i  ZSP-B w Tarcach.
Po raz pierwszy w historii konkursu jury za najlepsze nawiązanie kontaktu z publicznością wyróżniło 2 uczniów: Julię Andruszkiewicz (LO Nr 1) i Marcina Musielę (ZSP Nr 1).
Starosta Lidia Czechak wręczyła laureatom konkursu nagrody książkowe i pendrive ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie.
Podkreślić należy fakt, że w ramach przygotowań do konkursu pomysłodawczyni i organizatorka – dr Beata Udzik przeprowadziła dla około 100 uczniów warsztaty retoryczne. W organizacji konkursu pomogły jej bibliotekarki: Grażyna Cychnerska i Krystyna Pietrzak – Jackowiak.