Debata oksfordzka

Categories: Szkolne newsy
Posted on:

Od października 2019 roku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. T. Kościuszki w Jarocinie uczestniczą w projekcie edukacyjnym „Szkolne Kluby Debat Oksfordzkich”. Projekt jest realizowany przez poznańską Fundację Perspektywy Edukacyjne. Zajęcia prowadzi profesjonalny trener, prezes Fundacji, doktor Jan Piosik. Projekt przygotowuje uczniów do aktywnego udziału w życiu publicznym, do powołania Szkolnego klubu Debat Oksfordzkich oraz sieci kół w naszym mieście.
Debata oksfordzka uczy budowania argumentacji, samodyscypliny, uważnego słuchania, motywuje do pogłębiania wiedzy w danej dziedzinie. Dzięki niej uczniowie wypracowują własne poglądy na różne sprawy, uczą się spierać i inteligentnie i kulturalnie.
Poza tym debata oksfordzka jest metodą nauczania, którą warto wykorzystać na zajęciach lekcyjnych.