Analiza miareczkowa na Wydziale Chemii UAM

Categories: Szkolne newsy
Posted on:

Dnia 8 listopada br. na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu, odbyły się zajęcia laboratoryjne dla uczniów czterech szkół, objętych patronatem tej uczelni. Z naszego liceum, brało w nich udział dziesięć uczennic z klas IVa i IIIa wraz z opiekunem, Ewą Peplińską. Ćwiczenia zostały poprzedzone wykładem prof. dr hab. Lechosława Łomozika, przeprowadzonym on line, w poniedziałek.
Tematyka zajęć obejmowała miareczkowanie alkacymetryczne, czyli jedną z podstawowych technik laboratoryjnych. Uczestnicy mieli możliwość przygotowywania roztworów i ich wykorzystania do oznaczania stężeń innych roztworów metodą miareczkową, pod okiem pracowników Wydziału Chemii. Uczyli się też ważenia na profesjonalnych wagach laboratoryjnych i poznawali zasady BHP obowiązujące w pracowni chemicznej.
Pomimo, że ćwiczenia odbywały się popołudniu, a nasza młodzież wtorkowe przedpołudnie spędziła na lekcjach w szkole, to wszyscy wracali do domu bardzo zadowoleni i pełni wrażeń.