„100 spotkań za 100-lecie szkoły” – Bartosz Wojtyra

Categories: Szkolne newsy
Posted on:

Kolejnym gościem w ramach „100 spotkań na 100-lecie szkoły” Bartosz Wojtyra –  absolwent z roku 2008 – To najmłodszy absolwent, którego do tej pory gościliśmy, reprezentuje nauki, o których jeszcze nie było mowy szeroko rozumiane nauki geograficzne powiedział na początku spotkania dyr. Marek Tyrakowski.

Bartosz Wojtyra w 2012 ukończył studia inżynierskie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, a w 2014 studia magisterskie na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu – kierunek: gospodarka przestrzenna. Obecnie jest doktorantem na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geografii Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Od kilku lat pracuje jako asystent głównego projektanta w Biurze Projektowym ARMAGEDDON prof. R. Barełkowskiego w Poznaniu. Interesuje się rozwojem obszarów wiejskich, lokalizacją przedsiębiorstw oraz rynkiem piwa w Polsce i na świecie.

Pierwsza część spotkania jest – tradycyjnie – poświęcona wspomnieniom ze szkoły i drodze życiowej gościa. Bartosz Wojtyra bardzo dobrze wspomina lata spędzone w liceum, do dzisiaj utrzymuje kontakt z częścią swojej klasy. Jest inżynierem po Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, który doktoryzuje się na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza.

W drugiej części przedstawił prezentację „Geograf czyli o współczesnych kierunkach rozwoju geografii”. Zachęcał do studiowania tego kierunku pokazując różne możliwości kariery. – Geografia to nauka interdyscyplinarna, tzn. że łączy w sobie wiele kierunków nauk, różnych branż. Pozwala bardzo szeroko spojrzeć na świat. Pozwala też odnaleźć w wielu zawodach wyjaśniał B. Wojtyra. Dzisiaj zostanie nauczycielem geografii po tych studiach, to tylko jedna z bardzo wielu możliwości. Można pracować jako geodeta czy zajmować się kartografią. Gość przedstawił trzy podstawowe kierunki rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej. Pierwszy to geografia przestrzenna, czyli decydowanie o tym jaka forma zagospodarowania pojawi się w danej przestrzeni.  Drugi kierunek to geoinformatyka czyli coraz większy udział programów komputerowych w geografii, a trzeci – to geoanaliza.  Na potrzeby gospodarki prowadzone są badania, które dają odpowiedź np. na pytanie: Gdzie postawić najlepiej zakład produkcyjny, bo znaleźć pracowników?

Zachęcał również do startowania w różnego rodzaju konkursach. On dzięki udziałowi w jednych z nich trafił do  Biura Projektowego ARMAGEDDON prof. R. Barełkowskiego w Poznaniu.

            – Starałem się udowodnić wam, że geografia to ciekawy kierunek i jeżeli ktoś jest zainteresowany właśnie geografią to powinien twardo w to inwestować, bo w przyszłości można robić fajne rzeczy- powiedział na zakończenie spotkania B. Wojtyra.