Zajęcia laboratoryjne na Wydziale Chemii UAM

Categories: Szkolne newsy
Posted on:

We wtorek, 12 października br., po długiej przerwie spowodowanej pandemią coronawirusa, na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu, odbyły się pierwsze zajęcia laboratoryjne dla uczniów trzech szkół objętych patronatem. Ze względu na ograniczenia sanitarne, z naszego liceum, brało w nich udział tylko dziesięć osób z klas III A i II A wraz z opiekunem, Ewą Peplińską. Ćwiczenia zostały poprzedzone wykładem prof. dr hab. Lechosława Łomozika, przeprowadzonym on line w poniedziałek popołudniu.
Tematyka zajęć obejmowała analizę miareczkową, czyli jedną z podstawowych technik laboratoryjnych. Uczestnicy mieli możliwość przygotowywania roztworów i ich wykorzystania do oznaczania stężeń innych roztworów metodą miareczkowania, pod okiem pracowników Wydziału Chemii. Uczyli się też ważenia na profesjonalnych wagach laboratoryjnych. Pomimo że, ćwiczenia odbywały się popołudniu, a nasi uczniowie wtorkowe przedpołudnie spędzili na lekcjach w szkole, to wszyscy wracali do domu bardzo zadowoleni i pełni wrażeń. Teraz, na kolejne zajęcia, czeka już następna grupa zainteresowanych licealistów.