XI Bieg Niepodległości

Categories: Szkolne newsy
Posted on:

Dnia 10 listopada jak co roku, nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali bieg niepodległości. Patronat nad biegiem sprawuje od kilku lat Przewodniczący Rady Powiatu Jarocińskiego, a zarazem nauczyciel naszej szkoły Pan Jan Szczerbań. W tym roku ze względu na rewitalizację Rynku, główne uroczystości oraz start biegu odbyły się przy pomniku z pamiątkową tablicą ku czci poległych w Powstaniu Wielkopolskim mieszkańców Ziemi Jarocińskiej mieszczącej się przy budynku starostwa powiatowego. Punktualnie o godzinie 11:45 rozpoczęła się uroczysta akademia przygotowana przez uczniów liceum. W akademii wzięli udział zaproszeni goście w osobach: Starosta Powiatu Jarocińskiego Lidia Czechak, V- Ce Starosta Katarzyna Szymkowiak, Członek Zarządu Mariusz Stolecki, V-ce Burmistrz Gminy i Miasta Jarocin Bartosz Walczak, Kierownik Santander Bank Błażej Krzeszewski, Dyrekcja Liceum, radni powiatowi, uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Jarocinie z nauczycielami oraz ponad 100 biegaczy. Chór szkolny pod batutą Pani dr Agnieszki Sobczak odśpiewał w całości hymn państwowy. Uczennice Pani profesor Danuty Durczak Karlińskiej w kilku słowach opowiedziały o historii biegu niepodległości, a następnie zaprosiły Panią Starostę do oficjalnego startu biegu na trasie Jarocin – Mieszków. Punktualnie o godzinie 12:00 nastąpił start biegu. W tegorocznej XI edycji wystartowali uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie, Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Jarocinie, żołnierze 16 batalionu remontu lotnisk oraz strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie. Meta biegu została zlokalizowana przed pomnikiem Gen. Taczaka w Mieszkowie. Każdy z uczestników biegu otrzymał pamiątkowy medal oraz koszulkę, dodatkowo organizatorzy przygotowali dla biegaczy pamiątkowe gadżety oraz ciepły posiłek. Przy pomniku delegacje poszczególnych instytucji złożyły pamiątkową wiązankę kwiatów oraz znicze. Gminę Jarocin reprezentowali Bartosz Walczak – I z-ca burmistrza Jarocina i Robert Cieślak – prezes Jarocińskiej Agencji Rozwoju. Tegoroczny XI Bieg Niepodległości mógł odbyć się dzięki sponsorom: Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Gmina Jarocin, Santander Bank, Rada Rodziców przy LO nr 1 w Jarocinie, firma Sław Piek, firma Płomyk Koźminiec, firma Sport Center. W tym miejscu organizatorzy szczególnie chcą podziękować Panu Błażejowi Krzeszewskiemu z Santander Banku za zaangażowanie i pomoc w organizacji tegorocznego biegu oraz za pomoc w pozyskaniu nagród rzeczowych ufundowanych przez Bank.

Fot. Franciszek Kaczmarek, Adam Michalak, Krzysztof Woźniak