Wojewódzki Konkurs Astronomiczny

Categories: Szkolne newsy
Posted on:

Wielkopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne
WOJEWÓDZKI KONKURS ASTRONOMICZNY na referat z zakresu astronomii i astronautyki  w roku szkolnym 2018/2019

W dniu 1 marca 2019 r. w Szkolnym Planetarium im. Twórcy Andrzeja Owczarka w Potarzycy przy Centrum Oświatowo-Kulturalnym im. Jana Heweliusza w Potarzycy odbyło się Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne oraz Wojewódzki Konkurs Astronomiczny na referat z zakresu astronomii i astronautyki organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.
Celem konkursu i seminarium jest popularyzacja astronomii i astrofizyki oraz rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów  tymi dziedzinami wiedzy, dokonywanie własnych obserwacji, obliczeń, prac konstrukcyjnych oraz umiejętności prezentacji i publicznych wystąpień. Uczestnicy konkursu w 15 minutowej prezentacji przedstawili wybrane przez siebie zagadnienia astronomiczne lub efekty własnych obserwacji.
W konkursie brali udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ostatniej klasy szkoły podstawowej ze szkół z Ostrowa Wlkp., Kalisza, Jarocina i Starego Bojanowa.
Uczniowie Jakub Papież i Jędrzej Pacanowski reprezentowali I LO w Jarocinie  zajmując IV lokatę w konkursie. Uczniowie Ci będą reprezentować województwo wielkopolskie w  Ogólnopolskim  Konkursie Astronomicznym w Grudziądzu.