Wojewódzki Konkurs Astronomiczny

Categories: Szkolne newsy
Posted on:

Wielkopolskie Seminarium Astronomiczne
WOJEWÓDZKI KONKURS ASTRONOMICZNY na referat z zakresu astronomii i astronautyki  w roku szkolnym 2017/2018

W dniu 9 marca 2018 r. w Szkolnym Planetarium w Potarzycy przy Centrum Oświatowo-Kulturalnym im. Jana Heweliusza w Potarzycy odbył się Wojewódzki Konkurs Astronomiczny na referat z zakresu astronomii i astronautyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne..
Organizatorem konkursu był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu przy współpracy z Planetarium w Potarzycy.
Celem konkursu jest popularyzacja astronomii i astrofizyki oraz rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań tymi dziedzinami wiedzy, dokonywanie własnych obserwacji, obliczeń, wykonanie prac konstrukcyjnych oraz kształcenie umiejętności prezentacji i publicznych wystąpień.
Do etapu wojewódzkiego konkursu zgłoszono 10 referatów uczniowskich ze szkół ponadgimnazjalnych z  Ostrowa, Kalisza, Poznania i Jarocina. Zadaniem uczestników konkursu było przedstawienie w 15-minutowej prezentacji  wybranych zagadnień z astronomii i astronautyki.
Szkoły jarocińskie reprezentowało sześciu uczniów: Eryk Kuka, Maciej Chmiel, Kacper Nowak i Jan Krysiński z I LO w Jarocinie. Mateusz Maleszka i Przemek Radziejewski reprezentowali Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Jarocinie. Eryk Kula zajął III miejsce w konkursie natomiast Mateusz Maleszka otrzymał wyróżnienie za najlepiej zaprezentowany referat. Obaj uczniowie zostali zakwalifikowany w formie słuchaczy na Ogólnopolski Konkurs Astronomiczny i XLIV Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczo-Astronautyczne w Grudziądzu.
Wraz z konkursem odbyło się Wielkopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne. W seminarium wzięło udział 38 osób. Oprócz uczestników konkursu brali w nim udział nauczyciele  i uczniowie z SLO w Jarocinie i III LO w Kaliszu oraz  pracownicy różnych instytucji związanych z astronomią. Uczestnicy  wysłuchali referatów prezentowanych przez uczestników konkursu, obejrzeli seans astronomiczny w Planetarium, za pomocą teleskopu obejrzeli plamy na Słońcu oraz wysłuchali wystąpienia Daniela Stasiaka na temat „Pasja, która zmieniła moje życie”.