Wniosek o przyjęcie do LO nr 1 im. T. Kościuszki w Jarocinie

  Formularz rejestracyjny kandydata. (Prosimy NIE PISAĆ 'drukowanymi' literami.)
  Dane kandydata:


  Dane rodzica / opiekuna prawnego:
  Na powyższy e-mail przesłane zostanie potwierdzenie rejestracji.

  Adres zamieszkania:

  Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej. Chcę zostać uczennicą/uczniem klasy:
  I wybór:

  W przypadku braku miejsc w klasie pierwszego wyboru wybieram:
  II wybór:

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Pole wypełniają tylko kandydaci do klas: A, C, D, E oraz ci, dla których klasy A, C, D, E są klasami drugiego wyboru.

  Jako pierwszy język obcy (kontynuacja ze szkoły podstawowej) wybieram:

  Jako drugi język obcy wybieram:

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Pole wypełniają tylko kandydaci do klasy B lub F oraz ci, dla których klasa B lub F jest klasą drugiego wyboru.

  Języki angielski na poziomie rozszerzonym w klasie B i F jest obowiązkowy dla wszystkich.
  Jako drugi język na poziomie rozszerzonym w klasie B lub F wybieram:

  Jako trzeci przedmiot rozszerzony (poza językami) w klasie B lub F wybieram:

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Czy ta szkoła jest szkołą pierwszego wyboru?

  Pozostałe dokumenty:
  1. Życiorys
  2. 2 fotografie
  3. Karta zdrowia
  4. Kwestionariusz osobowy (do pobrania poniżej)
  5. Inne..... (np. zaświadczenia)
  można wysłać pocztą bądź dostarczyć osobiście do komisji rekrutacyjnej lub do sekretariatu szkoły w późniejszym okresie rekrutacji.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z rekrutacją do Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. T. Kościuszki w Jarocinie zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.

  Kwestionariusz osobowy do pobrania >>>

  Wniosek o przyjęcie składa się wyłącznie w wersji elektronicznej.
  Dokumenty uzupełniające i fotografie można składać od 6 do 10 lipca 2023 r.
  Komisja Rekrutacyjna pracuje od 6 lipca w godz. 9:00 – 14:00 w sali nr 4 w głównym budynku LO.