Udział w projekcie unijnym UAM pt. „Poczuj chemię do chemii”

Categories: Współpraca z Wydziałem Chemii UAM
Posted on:

06Od roku 2009/2010 do ubiegłego roku szkolnego nasza szkoła uczestniczyła w projekcie unijnym Wydziału Chemii UAM pt. „ Poczuj chemię do chemii” mającym na celu zwiększenie liczby studentów na tzw. kierunkach zamawianych. Podjęcie studiów na tych kierunkach (nie tylko na Wydziale Chemii) dawało wiele korzyści takich jak: stypendia dla osób osiągających wysokie wyniki, możliwości korzystania z dodatkowych zajęć, kursów zakończonych certyfikatami, praktyk i staży w kraju i zagranicą. Dzięki licznym kontaktom Uniwersytetu ze znanymi uczelniami europejskimi, można było również część studiów odbyć poza granicami naszego kraju.

07W ramach udziału w projekcie nauczyciele chemii organizowali w liceum, spotkania młodzieży, zwłaszcza z klas biologiczno – chemicznych, z koordynatorami projektu, najpierw panią doktor Małgorzatą Miranowicz, a później także z panem doktorem Jerzym Stankiem. Służyły one zapoznaniu uczniów z kierunkami i specjalizacjami na Wydziale Chemii, zasadami systemu bolońskiego obowiązującego na tej uczelni oraz korzyściami, jakie dawał udział w projekcie.
„Poczuj chemię do chemii” to projekt, dzięki któremu, co roku ponad trzydziestoosobowa grupa osób zainteresowanych tym przedmiotem (a nie objętych patronatem) uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych z chemii analitycznej, organicznej lub fizycznej na pracowniach Wydziału Chemii. Był to dla wielu uczniów pierwszy kontakt z prawdziwym laboratorium chemicznym i bardzo ciekawe doświadczenie służące rozwijaniu zainteresowań w tym kierunku, a niekiedy także bodziec do późniejszego studiowania chemii.

Niestety, w tym roku szkolnym, uczelnia ta nie realizuje tego projektu, ze względu na brak środków unijnych. Mamy jednak nadzieję, że w kolejnych latach, jeżeli tylko pojawią się takie możliwości, nasza szkoła zostanie zakwalifikowana do udziału w innych przedsięwzięciach Wydziału Chemii.