Sympozja Chemiczne i Akademie Projektów, w których brali udział nasi uczniowie

Categories: Współpraca z Wydziałem Chemii UAM
Posted on:

rok szkolny 2011/12
– Sympozjum Chemiczne w XVI LO w Poznaniu – Krzesinach pod hasłem „Co nas truje, co nas ratuje” gdzie siedmiu uczniów klasy akademickiej przedstawiło prezentację na temat „Chlorek sodu – na dobre i na złe”, która znalazła się wśród czterech najlepszych.

04rok szkolny 2012/13
– II Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików w Lublinie, na którym Kajetan Jagiełka i Bartosz Ciemniejewski, po zakwalifikowaniu przez Komitet Okręgowy Olimpiady Chemicznej, przedstawiali komunikat słowny pt. „Geniusze XX wieku – Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie atomistyki”
– I Akademia Projektów Chemicznych na temat „Koloidowy zawrót głowy” w VIII LO w Poznaniu, gdzie siedmioro uczniów kl.IIb reprezentowało naszą szkołę i przedstawiało realizowane przez siebie projekty:
-„Od bańki do bani” – Kajetan Jagiełka i Antoni Lemanik
– „Piana życia codziennego” – Sylwia Kuświk i Aleksandra Nowak
-„Pęcznienie żelatyny w zależności od pH”- Dagmara Mikołajewicz, Anna Mroczek i Joanna Pawłowska.
Praca „Od bańki do bani” została wyróżniona przez jury złożone z naukowców uniwersyteckich.

– Sympozjum Chemiczne w XVI LO w Poznaniu pod hasłem „Wchodzimy w głąb Ziemi”, w którym wzięło udział kilku uczniów klasy patronackiej oraz Krzysztof Kotowski z kl. Ia. Wygłosili oni prezentacje:
-„Chemia w składzie porcelany… czyli subtelne podejście do budowy i właściwości krzemianów jako najliczniejszej grupy mineralnej litosfery” – Krzysztof Kotowski
– „Skamieniał(k)ości”- Kajetan Jagiełka i Antoni Lemanik
– „Kawa na ławę – wszystko o tlenku krzemu (IV)” – Zofia Gendaszyk.
Prezentacja Krzysztofa Kotowskiego zajęła pierwsze miejsce

05rok szkolny 2013/14
– II Akademia Projektów Chemicznych w VIII LO w Poznaniu, gdzie tematem przewodnim było „ Utlenianie zawsze z redukcją” – uczestniczyli w nim Krzysztof Kotowski i Dagmara Płóciennik z klasy IIa, którzy przedstawili sprawozdanie z realizacji projektu pt. „Z korozją za pan brat”,
– Sympozjum Chemiczne w XVI LO w Poznaniu pod hasłem „Nowe substancje i materiały” w którym brało udział kilka osób z klas Ia i IIa. W konkursie prezentacji reprezentowały naszą szkołę:
Agata Marchwiak i Zuzanna Ostojska (kl. Ia) – prezentacja na temat „Czy dendrymery mogą być rewolucją we współczesnej medycynie?”
Alicja Gościniak (kl. IIa) – prezentacja pt. „Grafen – czyli co łączy węgiel ze smartphonem?”
Uczennice klasy Ia zdobyły I miejsce w tym konkursie, a prezentacja A. Gościniak również została wysoko oceniona. Nna

rok szkolny 2014/15
III Akademia Projektów Chemicznych w VIII LO w Poznaniu, której tematem przewodnim była „Doskonała symetria kryształu”.
Wzięły w niej udział uczennice klasy IIa – Weronika Gruszka i Jagoda Niewczas, które przedstawiły sprawozdanie z realizacji projektu pt. „Siarkowy zawrót głowy” zajmując III miejsce w konkursie dla uczniów klas akademickich.

Uczniowie klas drugich i pierwszych przygotowują obecnie prezentacje pod hasłem „Człowiek, medycyna, środowisko”, z których najlepsze zostaną wybrane w wewnątrzszkolnym konkursie, a następnie przedstawione na Sympozjum Chemicznym w XVI LO w Poznaniu w marcu br.
W tym roku szkolnym planujemy również wizytę w szkole prof. Henryka Koroniaka, dziekana Wydziału Chemii i absolwenta naszego liceum.