Staż naukowy uczniów na Wydziale Chemii UAM

Categories: Szkolne newsy
Posted on:

 W ostatnim czasie, Filip Adamkiewicz z klasy IIc i Dariusz Nowak z klasy IIa odbyli kilkudniowy staż w Zakładzie Technologii Chemicznej na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu. Mieli oni taką możliwość dzięki zajęciu I miejsca w konkursie na najlepszy projekt pod hasłem „Świat pod lupą” na Sympozjum Chemicznym, które odbyło się w ubiegłym roku szkolnym, w ramach patronatu UAM.

Nasi uczniowie uczestniczyli w badaniach nad zagospodarowaniem odpadowej gliceryny powstającej podczas wytwarzania biodiesla pod czujnym okiem prof. dr hab. Agnieszki Held i dr Jolanty Kowalskiej – Kuś. Przygotowywali oni próbki biopaliwa i zeolitu stanowiącego katalizator, a następnie przeprowadzali pomiary   przy użyciu chromatografu i ocenę skuteczności tego katalizatora w procesie przetwarzania odpadów powstających przy produkcji paliw. Zapoznali się z zasadami obsługi sprzętu i wielu urządzeń, a także urokami pracy w laboratorium.

Wyjazdy na uczelnię, były dla licealistów, bardzo ciekawym i niecodziennym doświadczeniem, bo zazwyczaj młodzi ludzie, po raz pierwszy stykają się z badaniami naukowymi w końcowym etapie studiów. Ich zaangażowanie zostało wysoko ocenione, tak przez pracowników i jak władze uczelni, a w ostatni czwartek, dyrektor Marek Tyrakowski wręczył in dokumenty potwierdzające odbycie stażu i drobne upominki.

Gratulujemy i zachęcamy wszystkich uczniów, zwłaszcza z klas biologiczno – chemicznych, aby i w tym roku szkolnym wziąć udział w konkursie na najlepszy projekt i powalczyć o kolejny staż.