Spotkanie autorskie

Categories: Szkolne newsy
Posted on:

W środę 11.05.2022r. w naszej szkole odbyło się spotkanie autorskie z panią Kazimierą Horyzą Pachciarz, historykiem i regionalistką, członkiem Stowarzyszenia Opiekunów Zabytków Ziemi Jarocińskiej, laureatką nagrody specjalnej „Za Zasługi dla Powiatu Jarocińskiego” przyznanej przez Starostę Jarocińskiego podczas Gali Powiatu w 2021 roku.
Pani Kazimiera Pachciarz promowała swoją książkę napisaną na podstawie wspomnień Mieczysława Makarewicza pt. „Moje dzieciństwo w Delejowie i Zabłociu w Galicji, młodość w Wojciechowie i Głogowie, życie zawodowe i rodzinne w Jarocinie i Mongolii”.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się : Mieczysław Makarewicz z rodziną, starosta Lidia Czechak, wicestarosta Katarzyna Szymkowiak, przedstawiciele Koła Sybiraków w Jarocinie. W spotkaniu uczestniczyli też uczniowie Liceum.
Spotkanie miało charakter otwarty.