Współpraca z Wydziałem Fizyki UAM i Politechniką Poznańską

 

fizyka

Wykłady dla klas akademickich pod patronatem Politechniki Poznańskiej w roku szkolnym 2016/2017

W ramach patronatu Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni. Od listopada 2016 r. do marca 2017 r. uczniowie wzięli udział w pięciu wykładach połączonych z demonstracjami ciekawych eksperymentów fizycznych. Opiekunem merytorycznym ze strony uczelni jest dr  inż. Adam Buczek. Zajęcia prowadzili również mgr Dorota Gołębiowska, mgr inż. Michał Kotkowiak, dr Krzysztof Łapsa oraz dr Izabela Szyperska. Każdy wykład obejmował jeden dział fizyki – 18.11.2016 Dynamika ruchu postępowego, 09.12.2016 Mechanika płynów, 13.01.2017 Pole elektryczne i magnetyczne, 24.02.2017 Optyka.

31 marca 2017 r. z okazji 20-lecia powstania Wydziału Fizyki Technicznej zostaliśmy zaproszeni na uroczyste obchody jubileuszu wydziału. Dla uczniów zostały przygotowane dwa pokazy eksperymentów. Nasi uczniowie uczestniczyli w pokazach doświadczeń dotyczących powietrza i gazów będących w ruchu. Opiekunowie wraz z dyrekcją szkoły zostali zaproszeni na wykład inauguracyjny oraz zwiedzanie wydziału Fizyki Technicznej.Patronat Politechniki Poznańskiej

Wydział Fizyki Technicznej

 

W styczniu 2015 r. zostało podpisane porozumienie między Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie i Politechniką Poznańską dotyczące patronatu uczelni nad grupą uczniów klas z rozszerzeniem matematyczno-fizyczno-informatycznym. Celem patronatu jest umożliwienie uczniom zgłębiania zainteresowań dotyczących edukacji matematyczno-fizycznej.

Politechnika Poznańska umożliwia uczniom korzystanie z oferty naukowo-dydaktycznej uczelni oraz wszechstronny rozwój intelektualny poprzez kontakt z kadrą naukowo-dydaktyczną i studentami politechniki Poznańskiej. Porozumienie umożliwia uczniom udział w zajęciach (wykładach otwartych i warsztatach, pokazach, laboratoriach) organizowanych przez Politechnikę Poznańską dla Klas Patronackich. Porozumienie umożliwia organizowanie wspólnych przedsięwzięć studentów działających w instytutowych kołach naukowych i uczniów Klasy patronackiej jak: wizyty studyjne, konferencje, festiwale i inne.

 

W ramach patronatu uczelni uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w :

 1. wykładach otwartych „Sekrety fizyki”: ( rok szk. 2014/2015)
 2. „Fale akustyczne czyli co łączy lekarza, inżyniera i nietoperza” – 9 stycznia

2015 r. ,

 1. „Czy światło ma symetrię” – 30 stycznia 2015 r.,
 2. „Fizyka w grach komputerowych” – 6 marca 2015 r.,
 3. „Fizyka w muzyce” – 27 marca 2015 r.,
 4. „Wirujące światło” – 10 kwiecień 2015 r.
 5. wizytach studyjnych w pracowniach i laboratoriach Wydziału Fizyki

      Technicznej:

 1. Zapoznanie z aparaturą pomiarową oraz prowadzonymi badaniami w zakresie

nanotechnologii  – 10 kwiecień 2015 r.

III. warsztatach i pokazach prowadzonych dla klas patronackich na

       Wydziale Fizyki Technicznej: (rok szk. 2015/2016 i 2016/2017)

 1. „Elementy fizyki współczesnej” – 23 października 2015 r.,
 2. „Ruch obrotowy” – 20 listopada 2015 r.,
 3. „Termodynamika” – 11 grudnia 2015 r.,
 4. „Drgania i fale” – 12 lutego 2016 r.
 5. „Dynamika ruchu obrotowego” – 18 listopada 2016 r.,
 6. „Mechanika płynów” –  9 grudnia 2016 r.
 7. „Pole elektryczne i magnetyczne” –  13 stycznia 2017 r.
 8. warsztatach i pokazach prowadzonych dla klas patronackich w szkole:
 9. 9 lutego 2016 r. odbyły się w naszej szkole dwa 2-godzinne spotkania

naszych uczniów objętych patronatem z opiekunem ze strony Politechniki

Poznańskiej dr inż. Adamem Buczkiem. Podczas tych spotkań odbyły się

warsztaty połączone z pokazami eksperymentów fizycznych dotyczących pływów

gazów i cieczy.

 1. festiwalach –  „Noc Naukowców”

Efekty współpracy

 1. Zwiększenie zainteresowania uczniów naukami ścisłymi i technicznymi.
 2. Wzrost zainteresowania uczniów udziałem w konkursach fizycznych –

Olimpiada fizyczna, konkurs „Lwiątko”.

 1. Wzrost zainteresowania uczniów udziałem w różnego typu projektach ,

przedsięwzięciach i festiwalach  z fizyki:

 • udział w Projekcie ” Mchy” – troje uczniów w październiku 2015 roku uczestniczyło w wyjeździe studyjnym do Zakład Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Seminarium Naukowym Bogolubowa-Infelda,
 • czworo uczniów brało udział w Ogólnopolskim Festiwalu Nauki „Sciente on Stage” organizowanym przez UAM w Poznaniu – dwie uczennice otrzymały wyróżnienie w konkursie, w którym uczestniczyło ponad 350 osób,

DSC00183

182

 

 

 

 

 

 


Festiwal Nauki – Science on Stage

amu1W dniach 19 -20 września 2014 r. na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu odbył się VI Festiwal Nauki „Nauki przyrodnicze na scenie – Sciente on Stage”
W Festiwalu brało udział 346 uczestników – uczniów, nauczycieli, pracowników naukowych wyższych uczelni z całej Polski. Uczestnicy festiwalu występowali w trzech kategoriach: demonstracje, prezentacje multimedialne oraz przedstawienia.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy II C – Wojciech Piekarski, Szymon Sambor i Karol Paks. Wystąpili w kategorii demonstracji prezentując tzw. wykrywacz światła.


Wykład z fizyki – prof. dr hab. Henryk Szydłowski, UAM Poznań

amu29 października 2014 r. w auli szkolnej prof. dr hab. Henryk Szydłowski ( absolwent naszej szkoły) wygłosił bardzo ciekawy wykład dotyczący wpływu pola magnetycznego na środowisko i organizm człowieka.