Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024

Informacja o rekrutacji w roku szkolnym 2023/2024

Pobierz dokument >>>

W roku szkolnym 2023/2024 zamierzamy otworzyć 6 oddziałów klas I.

W roku szkolnym 2023/2024 zaplanowano oddziały o rozszerzeniu:

A – biologia, chemia, j. obcy

B – j. angielski, j. hiszpański, biologia lub geografia

C – matematyka, fizyka, j. obcy

D – j. polski, j. obcy, historia

E – matematyka, geografia, j. obcy

F – j. angielski, j. hiszpański / j. niemiecki i geografia lub biologia

Dodatkowym przedmiotem obowiązkowym we wszystkich klasach I będzie muzyka.

W klasie lingwistycznej B cala klasa ma rozszerzony angielski i hiszpański.

W klasie lingwistycznej F cała klasa ma rozszerzony j. angielski, drugi j. obcy to j. hiszpański (grupa 16-osobowa) i j. niemiecki (grupa 16 osobowa) oraz geografia lub biologia do wyboru.

Przydział do grup językowych na podstawie rankingu punktów.

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024 dla absolwentów szkoły podstawowej

Lp.Proponowane profile edukacyjne
Zajęcia z poszerzoną liczbą godzin
Przedmiot punktowany przy rekrutacji
1.biologiczno-chemicznybiologia, chemia, j. obcybiologia, chemia,
2.lingwistycznyI i II język obcy, biologia lub geografia I i II język obcy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
3.matematyczno-fizycznymatematyka, fizyka, j. obcyfizyka, chemia
4.humanistycznyj. polski, historia, j. obcyhistoria, wos,
5.matematyczno-geograficznymatematyka, geografia j. obcy geografia, j. obcy
6.lingwistycznyI i II język obcy, biologia lub geografiaI i II język obcy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

DRZWI OTWARTE – 31 marca 2023 r. o godz. 12:00

Zapraszamy!

KryteriaMaksymalna liczba punktów1
Punkty za świadectwo:100 pkt
ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)18 pkt
ocena z matematyki (za ocenę celującą)18 pkt
ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)18 pkt
ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)18 pkt
szczególne osiągnięcia18 pkt
świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem7 pkt
aktywność społeczna3 pkt
Punkty za egzamin ósmoklasisty100 pkt
wynik z języka polskiego100% x 0,35 = 35 pkt
wynik z matematyki100% x 0,35 = 35 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego100% x 0,3   = 30 pkt

1 za oceny wyrażone stopniu: celującym – przyznaje się po 18 pkt, bardzo dobrym – przyznaje się po 17 pkt, dobrym – przyznaje się po 14 pkt, dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt, dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt.

Źródło: <http://ko.poznan.pl/wazne_informacje/2021/02/pytania-i-odpowiedzi/>