Rekrutacja – informacje

Listy uczniów uczestniczących w procesie rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Jarocinie.

Alfabetyczna lista zbiorcza uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia

Alfabetyczna lista zbiorcza uczniów niezakwalifikowanych

Alfabetyczna lista uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia  do klasy 1 A – profil biologiczno-chemiczny

Alfabetyczna lista uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia  do klasy 1 B – profil lingwistyczny

Alfabetyczna lista uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia  do klasy 1 C – profil matematyczno-fizyczny

Alfabetyczna lista uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia  do klasy 1 D – profil humanistyczny

Alfabetyczna lista uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia  do klasy 1 E – profil matematyczno-geograficzny

Alfabetyczna lista uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia  do klasy 1 F – profil lingwistyczny

Alfabetyczna lista uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia  do klasy 1 G – profil biologiczno-chemiczny

Wszystkich zakwalifikowanych, którzy jeszcze tego nie zrobili, prosimy o potwierdzenie wyboru naszej szkoły poprzez złożenie oryginałów dokumentów (świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie OKE) w terminie do 1 sierpnia 2022 r. do godz. 13:00. Brak potwierdzenia będzie równoznaczny ze skreśleniem z listy.

Prosimy o możliwe szybkie podjęcie decyzji przez uczniów, dla których nasza szkoła jest szkołą drugiego wyboru. W  wypadku rezygnacji daje to  szansę przyjęcia kolejnych osób z listy niezakwalifikowanych na zwolnione miejsca.

Osoby niezakwalifikowane prosimy o składanie odwołań od decyzji Komisji rekrutacyjnej. Proponujemy kontakt bezpośrednio z komisją 20.07.2022 r., sala nr 4 w budynku liceum. Istnieje wtedy możliwość przyjęcia na zwolnione miejsca. Komisja będzie powiadamiać telefonicznie o tym fakcie.

Osoby przyjęte do klas o innych profilach niż zadeklarowane mogą również złożyć odwołanie z prośbą o przesunięcie do innej klasy, ale tyko na zwolnione miejsce (wg rankingu punktów otrzymanych w procesie rekrutacji).

Komisja rekrutacyjna pełni dyżury od 20.07.2022 r.  do 1.08.2022 r. w godzinach od 9:00 do 14:00.

W dniu 1.08.2022 r. komisja pracuje od 9.00 – 13.00.

2 sierpnia 2022 r. opublikowane zostaną ostateczne listy przyjętych oraz ewentualnie ilość wolnych miejsc.

                                                             Komisja rekrutacyjna