Reakcje utleniania i redukcji w teorii i praktyce

Categories: Szkolne newsy
Posted on:

Reakcje utleniania i redukcji w teorii i praktyce – wykład i zajęcia laboratoryjne.
W poniedziałek, 29 stycznia br. odbył się kolejny wykład on line, w ramach patronatu Wydziału Chemii UAM, dotyczący reakcji utleniania i redukcji oraz podstaw elektrochemii. Poprowadził go prof. dr hab. Lechosław Łomozik. Wykład cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży, pomimo że odbywał się w późnych godzinach popołudniowych. Wzięło w nim udział prawie osiemdziesięcioro uczniów z klas biologiczno – chemicznych wraz z nauczycielami chemii.
Wykład poprzedził zajęcia laboratoryjne na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu, na które, w czwartek 1 lutego br., udało się dziesięcioro uczniów z klas IIIa i IIg. Młodzież pod czujnym okiem pracowników uczelni i nauczycielki Karoliny Pluty, wykonywała doświadczenia ze związkami manganu, chromu i jodu oraz przeprowadzała reakcje kwasów z metalami. Była to ciekawa przygoda, a jednocześnie możliwość zetknięcia się z praktyką laboratoryjną i kształcenia technik wykonywania eksperymentów oraz zapoznania się z zasadami BHP.