Projekt „Podnoszenie jakości kształcenia […]”

Categories: Szkolne newsy
Posted on:

W ramach projektu „Podnoszenie jakości kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki”, finansowanego przez Fundusz Europejski, grupa „Akademii Myślącego Człowieka” 10.12.19 r. brała po raz kolejny udział w wykładach na UAM. Tym razem na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu uczniowie wysłuchali wykładu prof. Piotra Łuszczykiewicza na temat ballad Boba Dylana jako inspiracji do tekstów literackich. W swojej prezentacji wykładowca przybliżył młodzieży zagadnienia kultury popularnej. Wcześniej 29 października i 3 grudnia ta sama grupa uczniów gościła w zabytkowym gmachu Collegium Maius UAM w Poznaniu. Tutaj w Salonie pod Kopułą znanym też Salonem Mickiewicza uczniowie mieli okazję pogłębić swoją wiedzę o reportażu podczas wykładu prof. UAM dr. hab. Krzysztofa Koca.
3 grudnia w tym samym wyjątkowym miejscu grupa uczestniczyła w warsztatach prof. Ewy Krawieckiej pod interesującym i intrygującym tytułem „Jesteś najlepszą marką świata”.
Z gmachu Collegium Maius uczniowie przeszli do Muzeum Narodowego i tam wzięli udział w warsztatach dotyczących interpretacji dzieł malarskich. Była to kolejna okazja do pogłębienia i rozwijania zainteresowań humanistycznych.

IMG_20191210_095930 IMG_20191210_095828